How using global variables in a function

globvar = 0 def set_globvar_to_one(): global globvar # Needed to modify global copy of globvar globvar = 1 def print_globvar(): print(globvar) # No need for global declaration to read value of globvar set_globvar_to_one() print_globvar() # Prints 1